Hàng vạn người Argentina xếp hàng dài cả cây số để vào viếng Maradona

Hàng vạn người đã xếp hàng dài trên các con phố Plaza de Mayo để có cơ hội nhìn Diego Maradona lần cuối tại Dinh Tổng thống Argentina.

Đối ngoại 11/27/2020 10:13:45 AM