Thứ sáu, 25/06/2021 09:01 | Điểm tin:

Hai chú nai 'chới với' trên mặt nước đóng băng

Để vượt qua mặt hồ tới khu rừng, hai chú nai phải chật vật khua chân, trượt trên mặt băng. Nhưng dường như trượt băng không phải là sở trường!

Xem trên