Được cứu khỏi giếng sâu, bò hoang hoảng sợ tấn công lực lượng cứu hộ

May mắn không ai bị thương, và chú bò được thoát nạn.

Khoa học 1/16/2021 12:22:11 PM