Động vật vườn thú Krasnoyarsk dự đoán kết quả bầu cử tổng thống Mỹ

Mỗi con thú có sự lựa chọn khác nhau, nhưng đặc biệt chú gấu lại thích cả 2.

Khoa học 10/28/2020 3:03:56 PM