Thứ sáu, 25/06/2021 10:27 | Điểm tin:

Độc đáo tranh dân gian trên xương lá bồ đề

Nhắc đến tranh dân gian, chúng ta thường nghĩ đến các dòng tranh quen thuộc như tranh Đông Hồ hay tranh Hàng Trống. Ngày nay, dưới sự khéo léo và sáng tạo không ngừng, tranh dân gian có thể được thể hiện trên chất liệu là xương lá bồ đề.

Xem trên