Đập Trung Quốc mở chín cửa để xả nước lũ sau những trận mưa lớn

Đoạn video cho thấy đập trên hồ chứa Tân Cương mở 9 cửa để xả nước lũ khổng lồ với tốc độ khoảng 8000 mét khối mỗi giây. Do lượng mưa và lũ lụt nước trong hồ chứa Tân Cương vượt quá mức kiểm soát.

Đối ngoại 7/10/2020 5:11:40 PM