Cứu con khỏi dòng nước lũ, chó mẹ bất chấp tính mạng mình

Mặc dù bị ngăn cản nhưng chó mẹ quyết tâm cứu bằng được con mình. Hiện gia đình chó gồm 5 thành viên đã được 1 người tốt bụng nhận về nuôi và chăm sóc.

Khoa học 8/14/2020 4:44:02 PM