Cụ ông - người nhện 70 tuổi chinh phục đỉnh núi không cần dây bảo hiểm

Ở Krasnoyarsk, cụ hưu trí 70 tuổi Andrey Diduh là một người nổi tiếng ở địa phương. Ông chinh phục những vách đá mà không cần dây hay thiết bị bảo hiểm. Thành tựu nổi tiếng nhất của ông là leo trên vách đá Peria (Lông vũ) và xuống núi, di chuyển theo cách “trồng cây chuối” bằng đầu.

Thể thao 11/6/2020 3:24:50 PM