Thứ Ba, 11/05/2021, 11:43 (GMT+7) | Điểm tin:

CSCĐ kỵ binh Việt Nam tập luyện những kỹ năng chuyên nghiệp

Các chiến sĩ CSCĐ huấn luyện ngựa trên thao trường 8 tiếng mỗi ngày từ sáng sớm, rèn các bài tập vượt rào, đổ người nhặt đồ vật, nằm sấp né đạn... trên thao trường.

Xem trên