Cơn bão nhiệt đới Laura đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại Mỹ

Theo báo cáo, chín người đã chết, trong khi hai người mất tích. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ (NHC) dự báo rằng cơn bão nhiệt đới Laura có thể mạnh lên vào 25/08.

Đối ngoại 8/25/2020 10:57:35 AM