Cố tình chạy lấn làn, tài xế taxi buộc phải lùi khi gặp phải CSGT

Không còn cách nào khác, tài xế xe taxi buộc phải lùi lại theo hiệu lệnh của CSGT và đánh gọn xe vào một chỗ để nhường đường cho các xe đi đúng làn đường.

Phương Tiện 11/23/2020 2:29:02 PM