Clip: Màn cầu hôn lãng mạn trên cầu treo nổi tiếng và tình huống bất ngờ

Đang ghi lại khoảnh khắc lãng mạn cảnh cầu hôn trên cây cầu treo nổi tiếng thì một ‘nhiếp ảnh gia’ gặp tình huống bất ngờ khiến tất cả ‘không nhịn nổi cười’…

Giải trí 9/29/2020 11:55:27 AM