Clip: Lợn bướu đực chiến đấu dữ dội với xác chết đồng loại

Khi một con lợn đực gục xuống, đối thủ của nó vẫn tiếp tục chiến đấu dữ dội với xác chết đồng loại tại Senegal, thuộc lưu vực sông Falémé, châu Phi.

Khoa học 10/9/2020 12:09:56 PM