Thứ bảy, 19/06/2021 22:20 | Điểm tin:

Chuyên gia cho nổ quả đạn gần 900 kg để tiêu hủy

Quả đạn pháo lộ thiên giữa rừng tràm xã Linh Trường huyện Gio Linh được tiêu hủy thành công với hỗ trợ của 20 chuyên gia cố vấn bom mìn Anh, ngày 14/1.

Xem trên