Chứng kiến tiêm thử nghiệm 3 mũi vaccine Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam

Sáng 17/12, ba tình nguyện viên, gồm hai nam một nữ, tuổi 18-50, đã được tiêm mũi vaccine Nanocovax đầu tiên.

Thời sự 12/17/2020 1:50:46 PM