Thứ hai, 21/06/2021 10:31 | Điểm tin:

Chuẩn bị đón Giao thừa bước sang năm 2021, người dân mong muốn điều gì?

Sau một năm đầy biến động do đại dịch COVID-19, chuẩn bị đón Giao thừa, người dân chia sẻ về những khó khăn, kỷ niệm trong năm 2020 và mong ước năm 2021.

Xem trên