Chó nghiệp vụ tung đòn chí mạng tóm gọn tên cướp xe hơi

Tên trộm xe tại xa lộ 15, tỉnh Ontario (Canada) đã bị cảnh khuyển cùng cảnh sát tóm gọn sau 10 phút thương thuyết không thành.

Đối ngoại 12/29/2020 2:51:15 PM