Chở hàng nặng, xe tải ‘Cứu trợ Miền Trung’ bị sụp lún

Ngay sau khi xảy ra sự việc, xe tải đã được cứu hộ bởi chính các phương tiện máy móc của người dân địa phương xã Cẩm Bình - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh.

Phương Tiện 10/22/2020 5:18:29 PM