Chó con tham ăn dọa sư tử sợ hết hồn

Sau nhiều lần sư tử mon men cướp thịt, chú chó con điên tiết nhảy chồm lên cắn, khiến sư tử rụt rè lùi lại phía sau vì sợ.

Khoa học 1/4/2021 2:43:26 PM