Chó cậy gần nhà gặp ngay cao thủ diễn võ

Đang đi đường, bị 2 chú chó bay ra cắn sủa, người đàn ông không hoảng sợ mà đi vài đường quyền tự chế khiến những chú chó này... nể phục.

Khoa học 10/2/2020 7:22:59 AM