Chở 200 kg ma túy từ biên giới Lào về Sài Gòn

ĐẮK LẮK: Vừ Bá Tếnh, 24 tuổi, và Nhia Hơ, quốc tịch Lào dùng ôtô chở bao tải ma túy đá, chạy trên đường Hồ Chí Minh bị CSGT bắt giữ.

Pháp luật 7/25/2020 5:25:00 PM