Chiêm ngắm hơn 100 xe ô tô cổ của 1 nhà sưu tầm Ai Cập

Một nhà sưu tầm Ai Cập đã sưu tầm hơn 100 chiếc xe ô tô cổ và những chiếc xe cổ của ông đã được dùng cho nhiều bộ phim và các sự kiện văn hóa.

Phương Tiện 10/30/2020 2:11:46 PM