Chế tạo "siêu xe" như thật từ bìa carton để thỏa mãn đam mê tốc độ

Đam mê tốc độ và những thiết kế độc đáo của những chiếc môtô phân khối lớn, một thanh niên đến từ Sao Paolo đã tạo ra những bản sao bằng bìa carton giống y như thật.

Phương Tiện 1/8/2021 10:38:37 PM