Chạy tốc độ, nam thanh niên phi thẳng vào xe tải

Chiếc xe tải loại nhỏ đang chuyển hướng quay đầu tại một ngã 3 thì bất ngờ bị chiếc xe máy tông vào sườn. Rất may nạn nhân chỉ bị thương nhẹ không nguy hiểm tới tính mạng.

Phương Tiện 2/15/2021 4:22:27 PM