Thứ hai, 14/06/2021 10:39 | Điểm tin:

Cháy rừng ở California: Thêm nhiều người sơ tán khi đám cháy tiếp tục thiêu đốt

Đám cháy rừng ở California tiếp tục thiêu đốt tiểu bang vào 2 tối nay, khoảng hai triệu mẫu đất bị thiêu rụi. Các cuộc sơ tán bắt buộc đã được thực hiện để đối phó với đám cháy gần Fresno, vì ngọn lửa đang lan nhanh lên các sườn đồi.

Thứ năm, 10/09/2020 15:47
Đào Khải (Theo Global News)
Xem trên