Cầu hai tầng ở vùng núi Trung Quốc

Người ta đã mất ba năm để xây dựng cây cầu này ở Trung Quốc. Được khai trương vào cuối tháng 9, giờ đây cầu này đã trở thành nam châm thu hút du khách đến chụp ảnh.

Khoa học 1/2/2021 12:15:18 PM