Cảnh tượng siêu hiếm khi 6 vòi rồng cao hàng trăm mét cùng lúc xuất hiện

Cảnh tượng hiếm có này được ghi lại vào ngày 20/8, ở ngoài khơi bờ biển Louisiana, vịnh Mexico.

Đối ngoại 8/26/2020 10:58:39 AM