Cảnh sát 141 quật ngã người đàn ông mang ma túy bỏ chạy ở Hà Nội

Tổ công tác đã đưa người và vật chứng về trụ sở để xử lý theo đúng pháp luật.

Pháp luật 12/4/2020 9:29:06 PM