Thứ bảy, 19/06/2021 04:40 | Điểm tin:

Cảnh báo: Trẻ em chấn thương vì học theo video trên mạng xã hội

Lại thêm trường hợp trẻ chấn thương cổ vì học theo video trên MXH.

Xem trên