Cận cảnh kênh rạch Thành phố Hồ Chí Minh vẫn 'hứng' rác

Thành phố đã triển khai nhiều dự án cải tạo kênh rạch lẫn các đợt ra quân tuyên truyền rầm rộ, vận động người dân không xả rác.Tuy nhiên, nhìn chung, các tuyến kênh rạch tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang khổ sở vì "hứng" rác mỗi ngày

Thời sự 7/1/2020 6:57:23 PM