Thứ bảy, 19/06/2021 13:43 | Điểm tin:

Cam liên tục mất giá, người trồng điêu đứng

Thời điểm này đã vào chín vụ thu hoạch cam của các tỉnh miền Bắc, nhưng giá liên tục giảm khiến người trồng cam gặp nhiều khó khăn.

Xem trên