Thứ tư, 16/06/2021 02:55 | Điểm tin:

Cá Koi khổng lồ dài gần 1,2 mét, nặng 30kg

Đàn cá Koi hơn 200 con đươc nuôi trên diện tích 2 ha trong công viên Đá Nhật (TP.HCM) trong đó, có 3 con dài gần 1,2 mét, nặng khoảng 30 kg.

Xem trên