Bước đi đầu tiên của bệnh nhân 91 (Phi công người Anh)

Tình trạng bệnh nhân 91 đã có những phục hồi nhất định. Bệnh nhân có thể tự ăn, tự cầm nắm đồ dùng, tuy nhiên vẫn cần thời gian phục hồi trước khi xuất viện.

Sức khỏe 6/23/2020 9:32:04 AM