Thứ Bảy, 08/05/2021, 23:25 (GMT+7) | Điểm tin:

Brazil xây tượng Chúa Jesus cao thứ 3 thế giới

Một bức tượng Chúa Jesus mới đang được xây dựng ở phía nam thành phố Encantado, Brazil, sẽ cao hơn tượng Chúa Cứu thế nổi tiếng ở Rio de Janeiro.

Xem trên