Thứ tư, 23/06/2021 10:09 | Điểm tin:

Brazil hủy lễ hội hóa trang lớn nhất thế giới vì dịch Covid-19

Lần đầu tiên trong 100 năm qua, Brazil hủy bỏ lễ hội Carnival vì làn sóng lây lan dịch Covid-19 lần thứ 2 tại quốc gia này.

Xem trên