Biến di sản ẩm thực thành tài sản quốc gia

Đất nước ta đã có 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Cùng với chiều dài của lịch sử, kho tàng văn hoá ẩm thực cũng không ngừng lớn mạnh. Cần làm gì để phục dựng và gìn giữ khối di sản ẩm thực khổng lồ đó?

Sức khỏe 1/25/2021 1:48:22 PM