Thứ ba, 15/06/2021 21:11 | Điểm tin:

Bỉ ẩn về loài rắn 'bay như chim' trong không trung

Chrysopelea paradisi - loài rắn có khả năng trèo lên cây rồi phóng mình từ cây này qua cây khác

Xem trên