Bỉ ẩn về loài rắn 'bay như chim' trong không trung

Chrysopelea paradisi - loài rắn có khả năng trèo lên cây rồi phóng mình từ cây này qua cây khác

Khoa học 9/8/2020 11:08:00 AM