Bắc Kinh: Tổ chức lễ kéo cờ và Gala kỷ niệm Ngày Quốc khánh Trung Quốc

Trang nghiêm và long trọng, hàng ngàn người dân Trung Quốc đã tham gia kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh.

Đối ngoại 10/1/2020 4:56:20 PM