Ba Lan: Nguy nan cứu đại bàng sa vào vũng lầy

Chú đại bàng mới chỉ 6 tháng tuổi, và có lẽ đây là lần bay đầu tiên của nó cũng là lần cuối cùng nếu không nhờ vào sự nhanh trí của 1 nhiếp ảnh gia thiên nhiên.

Khoa học 7/4/2020 12:00:00 PM