Ba chú rùa cõng nhau dạo biển

Mặc dù phải đèo thêm hai 'ông bạn' suốt đoạn đường dài, nhưng rùa ta không hề phàn nàn mà cứ chầm chậm di chuyển, rất nhiệt tình.

Khoa học 12/25/2020 6:55:34 AM