Ấn tượng người phụ nữ London giữ kỷ lục thế giới về lắc vòng bằng mông

Người phụ nữ Andrea M đã cố gắng lập kỷ lục này, như một thách thức cá nhân lớn để mở rộng phạm vi về sự trưởng thành và những khoảnh khắc vui sướng mà cô ấy đã trải qua.

Giải trí 1/9/2021 1:33:38 PM