Thứ sáu, 25/06/2021 11:54 | Điểm tin:

Ấn tượng loài dơi trắng như cục bông

Dơi trắng Honduras, phân bố chủ yếu ở Costa Rica, Honduras và Panama. Chúng được đánh giá là loài dơi đáng yêu nhất thế giới.

Xem trên