Ấn Độ: giải cứu gần 100 con khỉ khỏi lũ lụt bằng thang dây

Nỗ lực ban đầu đưa những con khỉ lên bè đã không thành công vì chúng sợ hãi. Sau đó, nhóm nghiên cứu sử dụng thang dây và buộc chúng vào cây bên bờ còn lại, cách gần 200 mét. Sau 3 ngày, hơn 100 con khỉ tự lên bờ an toàn.

Khoa học 8/12/2020 11:42:38 AM