Ai Cập: Thương hiệu may mặc dành cho người khuyết tật

Hiểu và cảm thông cho những người khuyết tật, một nhà thiết kế ở Cairo, Ai Cập đã khởi xướng một thương hiệu thời trang dành cho những người khuyết tật, hạn chế về đi lại và cử động.

Giải trí 10/20/2020 3:14:33 PM