2 xe máy va chạm ở tốc độ cao tại nơi giao nhau

Vụ va chạm khiến choi đôi bên cùng ngã sõng soài xuống đường nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Phương Tiện 11/13/2020 11:29:58 AM