Kỹ thuật 2.000 năm giúp đập Tam Hiệp dễ dàng nâng tàu 3.000 tấn

Sử dụng công nghệ từ thời cổ xưa, thang máy ở đập thủy điện Tam hiệp có thể dễ dàng nâng tàu thuyền lên tới 3.000 tấn lên độ cao 113 mét chỉ trong 10 phút.
Khoa học 7/6/2020 7:47:20 AM

No data was load in this action.
Xem thêm