Phát hiện hơn 12.000 loài vi khuẩn hoàn toàn mới

Phát hiện hơn 12.000 loài vi khuẩn hoàn toàn mới

Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã tìm thấy 12.556 loài vi khuẩn và vi khuẩn cổ mới chưa từng được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng một kỹ thuật đặc biệt gọi là metagenomics.