Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Australia về nước

Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Australia về nước

Trước tình hình hạn chế đi lại và đóng cửa giữa các bang do dịch COVID-19, các cơ quan đại diện đã làm việc với giới chức Australia, bố trí dừng ở hai điểm Sydney và Melbourne để đưa công dân về nước.