Thứ Năm, 04/03/2021, 07:23 (GMT+7) | Điểm tin:
Tết của mẹ

Tết của mẹ

Tình hình diễn biến dịch thế này có nên về quên không? Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Lâm những ngày cận Tết.
Một cái Tết nhà rất vắng người

Một cái Tết nhà rất vắng người

Nghe xong cuộc điện thoại buổi sáng, ông quay ra thở dài bảo bà: "Thằng cả bảo Tết này nhà nó không về được rồi, năm nay thế là không có Tết"...