Phanh và Ga

Phanh và Ga

Trên hành trình của cuộc đời mình, ai cũng cần có phanh.